งาน

เทคนิคการเขียนใบงานที่น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุด

ทักษะและความสามารถพิเศษในการงานเป็นสิ่งสำคัญที่คนหางานส่วนใหญ่ต้องรู้จักพัฒนา ทุกวันนี้การแข่งขันทางด้านตลาดแรงงานมีปริมาณค่อนข้างสูงและจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเกิดปัญหาขึ้นทั่วโลก ทำให้หลายองค์กรประสบปัญหาผลกระทบต่อการค้าเป็นอย่างมาก สิ่งหนึ่งที่หลายองค์กรต้องแบกรับก็คือปริมาณต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่รายรับมีปริมาณน้อยลงหรือเท่าเดิม จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนขึ้น เมื่อหลายองค์กรประสบปัญหาเหล่านั้นเป็นระยะเวลานานๆ ทำให้พวกเค้าไม่สามารถแบกภาระของหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงเงินเดือนของพนักงานได้ หลายองค์กรจึงต้องทำการปิดตัวและปลดพนักงานออกหรือการเลิกจ้างนั้นเอง แต่ก็ยังมีหลายองค์กรที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตนี้อยู่ ซึ่งก็อาจจะมีการลดหรือปรับเงินเดือนพนักงานลง หรือให้พนักงานคนนึงทำงานมากกว่า 1 ตำแหน่ง เพื่อช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายลงได้ และองค์กรก็ไม่ต้องแบกภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป ซึ่งปัญหาวิกฤตเหล่านี้ก็อาจจะยังมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศไทยภายภาคหน้าอีกประมาณ 2-3 ปี จึงจะสามารถกลับมามีเศรษฐกิจที่ดีดังเดิมได้ จึงทำให้ทุกวันนี้คนว่างงานหรือตกงานมีปริมาณที่มากขึ้น ไม่เพียงพอต่อปริมาณการจ้างงานที่สามารถรองรับพวกเค้าได้   ผลกระทบที่หลายองค์กรประสบปัญหากับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ มีแนวโน้มการฟื้นตัวช้า จากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และมีแนวโน้มในการฟื้นตัวกลับมาดังเดิมค่อนข้างลำบาก ทำให้หลายองค์กรต้องตั้งรับพร้อมกับการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะรองรับผลกระทบและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับคนในองค์กร ก็จะมีแนวคิดและวิธีการคัดเลือกที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่ทางองค์กรต้องการ ปัญหาแรงงานคนเลือกงานมากขึ้น จากปัญหาต่างๆ ที่หลายองค์กรได้เจอมานั้น ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการหาแรงงานเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรเป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมาก เพราะในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีแนวคิดในการทำงานประจำที่แตกต่างไปจากเดิมมาก ถ้าพวกเค้าต้องมานั่งทำงานประจำ พวกเค้าได้มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่คุ้มค่าและที่สำคัญองค์กรสามารถทำอะไรให้พวกเค้าได้บ้าง สามารถตอบโจทย์การทำงานในอนาคตพวกเค้าหรือไม่ แต่บางครั้งปัญหาเหล่านี้ คนหางานไม่ได้มีโอกาสกลับไปมองตนเองว่า ตนนั้นมีความสามารถในการทำงานมากน้อยแค่ไหน วัตถุดิบในการผลิตมีราคาเพิ่มขึ้น เจ้าของกิจการบางคนประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือต้นทุนต่างๆ ก็มีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ บางองค์กรก็มีการปรับราคาสินค้า เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ไหว บางองค์กรจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนโดยการปลดพนักงานและหาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความต่อเนื่องและมีปริมาณที่มากกว่า ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หลายคนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ขาดสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากมีรายรับทางเดียวหรือรายได้ที่เกิดจากงานประจำ…

Read More