เทคนิคการเขียนใบงานที่น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุด

งาน

ทักษะและความสามารถพิเศษในการงานเป็นสิ่งสำคัญที่คนหางานส่วนใหญ่ต้องรู้จักพัฒนา ทุกวันนี้การแข่งขันทางด้านตลาดแรงงานมีปริมาณค่อนข้างสูงและจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเกิดปัญหาขึ้นทั่วโลก ทำให้หลายองค์กรประสบปัญหาผลกระทบต่อการค้าเป็นอย่างมาก สิ่งหนึ่งที่หลายองค์กรต้องแบกรับก็คือปริมาณต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่รายรับมีปริมาณน้อยลงหรือเท่าเดิม จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนขึ้น เมื่อหลายองค์กรประสบปัญหาเหล่านั้นเป็นระยะเวลานานๆ ทำให้พวกเค้าไม่สามารถแบกภาระของหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงเงินเดือนของพนักงานได้ หลายองค์กรจึงต้องทำการปิดตัวและปลดพนักงานออกหรือการเลิกจ้างนั้นเอง

แต่ก็ยังมีหลายองค์กรที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตนี้อยู่ ซึ่งก็อาจจะมีการลดหรือปรับเงินเดือนพนักงานลง หรือให้พนักงานคนนึงทำงานมากกว่า 1 ตำแหน่ง เพื่อช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายลงได้ และองค์กรก็ไม่ต้องแบกภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป ซึ่งปัญหาวิกฤตเหล่านี้ก็อาจจะยังมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศไทยภายภาคหน้าอีกประมาณ 2-3 ปี จึงจะสามารถกลับมามีเศรษฐกิจที่ดีดังเดิมได้ จึงทำให้ทุกวันนี้คนว่างงานหรือตกงานมีปริมาณที่มากขึ้น ไม่เพียงพอต่อปริมาณการจ้างงานที่สามารถรองรับพวกเค้าได้

 

ผลกระทบที่หลายองค์กรประสบปัญหากับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้

  1. มีแนวโน้มการฟื้นตัวช้า จากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และมีแนวโน้มในการฟื้นตัวกลับมาดังเดิมค่อนข้างลำบาก ทำให้หลายองค์กรต้องตั้งรับพร้อมกับการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะรองรับผลกระทบและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับคนในองค์กร ก็จะมีแนวคิดและวิธีการคัดเลือกที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่ทางองค์กรต้องการ
  2. ปัญหาแรงงานคนเลือกงานมากขึ้น จากปัญหาต่างๆ ที่หลายองค์กรได้เจอมานั้น ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการหาแรงงานเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรเป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมาก เพราะในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีแนวคิดในการทำงานประจำที่แตกต่างไปจากเดิมมาก ถ้าพวกเค้าต้องมานั่งทำงานประจำ พวกเค้าได้มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่คุ้มค่าและที่สำคัญองค์กรสามารถทำอะไรให้พวกเค้าได้บ้าง สามารถตอบโจทย์การทำงานในอนาคตพวกเค้าหรือไม่ แต่บางครั้งปัญหาเหล่านี้ คนหางานไม่ได้มีโอกาสกลับไปมองตนเองว่า ตนนั้นมีความสามารถในการทำงานมากน้อยแค่ไหน
  3. วัตถุดิบในการผลิตมีราคาเพิ่มขึ้น เจ้าของกิจการบางคนประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือต้นทุนต่างๆ ก็มีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ บางองค์กรก็มีการปรับราคาสินค้า เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ไหว บางองค์กรจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนโดยการปลดพนักงานและหาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความต่อเนื่องและมีปริมาณที่มากกว่า
  4. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หลายคนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ขาดสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากมีรายรับทางเดียวหรือรายได้ที่เกิดจากงานประจำ ทำให้ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหลายคนมีการปรับตัวและผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าออนไลน์กันมากขึ้น เพราะอาชีพเสริมเหล่านี้สามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่พวกเค้าได้ แน่นอนว่านอกจากตัวพนักงานเองแล้วนั้น ก็มีหลายองค์กรที่ต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินด้วยเช่นกัน เพราะพวกเค้ามีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่จะต้องจ่ายประจำทุกเดือนอยู่แล้ว แต่ปริมาณยอดขายหรือรายได้มีปริมาณที่ลดลง
  5. แนวโน้มของกำลังซื้อน้อยลง แน่นอนว่าจากสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้หลายคนเกิดความหวาดกลัวในการใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคก็มีการปรับราคาขึ้นทั้งหมด ดังนั้นการที่มนุษย์เงินเดือนที่มีความใช้จ่ายในแต่ละเดือนตายตัว จะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้หลายคนประสบปัญหาและทำให้ประหยัดซื้อสินค้าหรือของฟุ่มเฟือยน้อยลงตามไปด้วย

จึงไม่แปลกใจเลยที่ทุกวันนี้คนที่เคยทำงานประจำส่วนใหญ่ เริ่มหันมาจับธุรกิจค้าขายมากขึ้น โดยเฉพาะการขายของผ่านสื่อออนไลน์ เพราะนอกจากจะสะดวกแล้วพวกเค้ายังไม่ต้องแบกต้นทุนของการเช้าพื้นที่ขายของอีกด้วย และที่สำคัญสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงอย่างชัดเจน รวมถึงสามารถเลือกเวลาในการทำงานได้อีกด้วย